Menu Lầy Subteam

Đang hot

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 1 Vietsub Full - Ngày 6/1/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi Timer: Thảo Trâm, Mý, Xấu Gái, Giamy Nguyễn, Min, Hy Ann Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2017 Tập 24 Vietsub Full - Ngày 21/06/2017

Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Ngọc Trâm, Băng Tâm, Loan Dương, Thạnh Anh, Anh Thư, Như Ý, Tuyết Hải, Janice Linh Timer: Mai Đoàn, Ruby Nguyễn, Xấu Gái, Vy Kim Giang, Bích Thảo, Ling Ling Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 43 Vietsub Full - Ngày 26/10/2018

Translator: Khanh Anh, Trần Khả Phụng, Hồng Vinh, Tran Truong, Băng Tâm, Kim Bình Eugene, Tâm Subin, Banana, Hạnh Nguyễn . Timer: Thảo Trâm, Nguyễn Thảo S, Min, Mý, Ling, Giamy Nguyễn. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 2 Vietsub Full - Ngày 13/1/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Nhóc Vũ Phong, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Trinh Trinh Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Min Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 15 Vietsub Full - Ngày 13/4/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong, Hằng Bùi, Mỹ Liên, Lelinhk Timer: Kỳ Lạ, Nga Vũ, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo, Trần Nguyệt Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ