Menu Lầy Subteam

Đang hot

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 1 Vietsub Full - Ngày 6/1/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi Timer: Thảo Trâm, Mý, Xấu Gái, Giamy Nguyễn, Min, Hy Ann Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2017 Tập 24 Vietsub Full - Ngày 21/06/2017

Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Ngọc Trâm, Băng Tâm, Loan Dương, Thạnh Anh, Anh Thư, Như Ý, Tuyết Hải, Janice Linh Timer: Mai Đoàn, Ruby Nguyễn, Xấu Gái, Vy Kim Giang, Bích Thảo, Ling Ling Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2017 Tập 19 Vietsub Full - Ngày 17/05/2017

Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Huệ Phạm, Thạnh Anh, Ngọc Trâm, Loan Dương Timer: Ling Ling, Nhật Lệ Editor: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2019 Tập 3 Vietsub Cut: Anna - Lam Thiên Hiếu - Ngày 18/1/2019

Phụ đề video này được thưc hiện bởi Lầy Subteam. Translator: Trần Mơ, Ánh Tuyết, Khanh Anh, Tâm Subin. Timer: Thảo Trâm, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo S, Hy Ann. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 17 Vietsub Full - Ngày 27/4/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Lelinhk Timer: Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt, Myn Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ