Menu Lầy Subteam

Đang hot

Chữ Hán Thần Kỳ Full Vietsub Ep1 - Ngày 10/6/2019

Trans: Trần Mơ, Bắp Xinh Timer: Trần Nguyệt Typeset & Edit & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 30 Vietsub Full - Ngày 27/7/2018

4209

Translator: Hạnh Nguyễn, Trần Mơ, Thạnh Anh, Băng Tâm, Hằng Bùi, Đào Nguyệt Thanh, Huệ Phạm, Tran Truong, Hải Ngọc; Timer: Kim Bình Eugene, Trần Nguyệt, Nga Vũ, Hy Ann, Mika Nguyễn. Editor: Nhật Lệ, Ánh Tuyết, Ling. Encoder & Upload: Nhật Lệ