Menu Lầy Subteam

Phi Thường Hoàn Mỹ 2019 Sub Cut (34 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 01/01/1970 08:00

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 1 Vietsub Full - Ngày 4/1/2019

Phụ đề video này được thưc hiện bởi kênh youtube Lầy Subteam. Translator: Banana, Trần Khả Phụng, Trần Mơ, Tran Truong, Ánh Tuyết, Khanh Anh. Timer: Thảo Trâm, Giamy Nguyễn, Châu Nguyệt, Nguyễn Thảo S, Mý, Ling, Myn. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2019 Tập 3 Vietsub Cut: Anna - Lam Thiên Hiếu - Ngày 18/1/2019

Phụ đề video này được thưc hiện bởi Lầy Subteam. Translator: Trần Mơ, Ánh Tuyết, Khanh Anh, Tâm Subin. Timer: Thảo Trâm, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo S, Hy Ann. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2019 Tập 2 - Ngày 11/1/2019 - Vietsub Cut: Cô gái được 5 khách mời quay người tỏ tình

Phụ đề video này được thưc hiện bởi Lầy Subteam. Translator: Banana, Trần Khả Phụng, Băng Tâm, Tran Truong, Ánh Tuyết, Khanh Anh, Hồng Vinh. Timer: Thảo Trâm, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo S, Min. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ