Menu Lầy Subteam

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 (49 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 16/07/2018 16:54

Tổng hợp Vietsub Full đầy đủ các tập Phi Thường Hoàn Mỹ 2018

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 31 Vietsub Full - Ngày 3/8/2018

4209

Phụ đề video này được thưc hiện bởi Lầy Subteam. Translator: Hạnh Nguyễn, Băng Tâm, Hằng Bùi, Huệ Phạm, Kim Bình Eugene, Tâm Subin, Ánh Tuyết, Nhóc Vũ Phong; Timer: Giamy Nguyễn, Mý, Hy Ann, Myn. Editor: Nhật Lệ, Ánh Tuyết, Ling. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 30 Vietsub Full - Ngày 27/7/2018

4209

Translator: Hạnh Nguyễn, Trần Mơ, Thạnh Anh, Băng Tâm, Hằng Bùi, Đào Nguyệt Thanh, Huệ Phạm, Tran Truong, Hải Ngọc; Timer: Kim Bình Eugene, Trần Nguyệt, Nga Vũ, Hy Ann, Mika Nguyễn. Editor: Nhật Lệ, Ánh Tuyết, Ling. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 41 Vietsub Full - Ngày 12/10/2018

Translator: Hạnh Nguyễn, Hằng Khánh, Banana, Khanh Anh, Trần Khả Phụng, Hồng Vinh, Tran Truong, Tâm Subin, Huệ Phạm . Timer: Giamy Nguyễn, Mý, Thảo Trâm, Trần Nguyệt, Myn, Nguyễn Thảo S, Ánh Tuyết. Editor: Nhật Lệ, Ling. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 19 Vietsub Full - Ngày 11/5/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 43 Vietsub Full - Ngày 26/10/2018

Translator: Khanh Anh, Trần Khả Phụng, Hồng Vinh, Tran Truong, Băng Tâm, Kim Bình Eugene, Tâm Subin, Banana, Hạnh Nguyễn . Timer: Thảo Trâm, Nguyễn Thảo S, Min, Mý, Ling, Giamy Nguyễn. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 38 Vietsub Full - Ngày 21/9/2018

Phụ đề video này được thưc hiện bởi kênh youtube Lầy Subteam. Translator: Trần Mơ, Hạnh Nguyễn, Tran Truong, Hằng Khánh, Tâm Subin, Banana, Khanh Anh, Trần Khả Phụng, Thỏ Lý, Băng Tâm. Timer: Giamy Nguyễn, Hy Ann, Châu Nguyệt, Min, Ling. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 33 Thất tịch đặc biệt Vietsub Full - Ngày 17/8/2018

4209

Phụ đề video này được thưc hiện bởi kênh youtube Lầy Subteam. Translator: Hạnh Nguyễn, Băng Tâm, Kim Bình Eugene, Thạnh Anh, Trần Mơ, Bảo Yến, Hằng Khánh. Timer: Giamy Nguyễn, Mý, Hoàng Thảo, Min, Trần Nguyệt. Editor: Nhật Lệ, Ling, Ling, Ánh Tuyết. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 3 Vietsub Full Ngày 20/1/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong, Trinh Trinh Timer: Thảo Trâm, Mý, Xấu Gái, Min Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 32 Vietsub Full - Ngày 10/8/2018

Phụ đề video này được thưc hiện bởi kênh youtube Lầy Subteam. Translator: Hạnh Nguyễn, Băng Tâm, Huệ Phạm, Kim Bình Eugene, Ánh Tuyết, Thạnh Anh, Trần Mơ; Timer: Giamy Nguyễn, Mý, Hoàng Thảo, Châu Nguyệt, Nga Vũ. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 44 Vietsub Full - Ngày 2/11/2018

Translator: Khanh Anh, Tran Truong, Tâm Băng, Kim Bình Eugene, Banana, Hằng Khánh, Trần Mơ. Timer: Thảo Trâm, Mý, Ling, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 26 Vietsub Full - Ngày 29/6/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Tran Truong Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt, Lê Minh Hằng, Hy Ann Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 34 Vietsub Full - Ngày 24/8/2018

4209

Phụ đề video này được thưc hiện bởi kênh youtube Lầy Subteam. Translator: Hạnh Nguyễn, Băng Tâm, Kim Bình Eugene, Thạnh Anh, Bảo Yến, Hằng Khánh, Huệ Phạm, Hằng Bùi, Ánh Tuyết. Timer: Giamy Nguyễn, Nga Vũ, Ánh Tuyết, Hy Ann, Trần Nguyệt. Editor: Nhật Lệ, Ling, Ánh Tuyết. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 29 Vietsub Full - Ngày 20/7/2018

4209

Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi, Trần Mơ, Tran Truong, Hạnh Nguyễn Timer: Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt, Mika Nguyễn, Châu Nguyệt, Myn, Hy Ann Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 27 Vietsub Full - Ngày 6/7/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Thạnh Anh, Huệ Phạm, Hải Ngọc, Trần Mơ Timer: Thảo Trâm, Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt, Mika Nguyễn, Châu Nguyệt, Myn, Hy Ann, Min Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 47 - Ngày 23/11/2018

Translator: Khanh Anh, Tâm Băng, Banana, Tâm Subin, Huệ Phạm, Hồng Vinh, Trần Khả Phụng. Timer: Ling, Trần Nguyệt, Myn, Mý, Giamy Nguyễn, Châu Nguyệt. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 4 Vietsub Full - Ngày 27/1/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi, Trinh Trinh Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Giamy Nguyễn Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 42 Vietsub Full - Ngày 19/10/2018

Translator: Khanh Anh, Thó Lý, Hồng Vinh, Trần Mơ, Tâm Băng, Kim Bình Eugene, Huệ Phạm . Timer: Thảo Trâm, Trần Nguyệt, Nguyễn Thảo S, Ánh Tuyết, Ling, Châu Nguyệt. Editor: Nhật Lệ, Ling. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 37 Vietsub Full- Ngày 14/9/2018

Translator: Trần Mơ, Thạnh Anh, Hạnh Nguyễn, Tran Truong, Hằng Khánh, Tâm Subin. Timer: Giamy Nguyễn, Hy Ann, Myn, Trần Nguyệt, Mika Nguyễn. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 46 Vietsub Full - Ngày 16/11/2018

ranslator: Khanh Anh, Tâm Băng, Kim Bình Eugene, Hằng Khánh, Banana,Tâm Subin, Huệ Phạm, Hạnh Nguyễn. Timer: Ling, Trần Nguyệt, Myn, Thảo Trâm, Min, Châu Nguyệt. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 50 Vietsub Full - Ngày 14/12/2018

Translator: Khanh Anh, Tâm Băng, Tâm Subin, Hằng Khánh, Tran Truong, Hồng Vinh, Banana, Trần Khả Phụng. Timer: Giamy Nguyễn, Thảo Trâm, Mý, Ánh Tuyết, Myn. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 28 Vietsub Full - Ngày 13/7/2018

4209

Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Trần Mơ Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt, Min Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 45 Vietsub Full - Ngày 9/11/2018

Translator: Khanh Anh, Tran Truong, Tâm Băng, Kim Bình Eugene, Hằng Khánh, Trần Mơ, Hồng Vinh, Trần Khả Phụng. Timer: Mý, Ling, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt, Myn, Nguyễn Thảo S. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 7 Vietsub Full - Ngày 17/2/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Thạnh Anh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hải Ngọc, Nhóc Vũ Phong Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Mý, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo, Trần Nguyệt, Hy Ann Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 6 Vietsub Full - Ngày 10/2/2017

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Nhóc Vũ Phong, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene Timer: Thảo Trâm, Giamy Nguyễn, Min, Thảo Trần, Diệp Hạnh Thảo, Trần Nguyệt Kara: Trần Nguyệt, Nhật Lệ Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 18 Vietsub Full - Ngày 4/5/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Huệ Phạm, Kim Bình Eugene, Hải Ngọc, Mỹ Liên Timer: Thảo Trâm, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo, Trần Nguyệt Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 14 Vietsub Full - Ngày 6/4/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong, Hằng Bùi, Mỹ Liên, Lelinhk Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Min, Nguyễn Thảo Typeset:Mý, Min, Nhật Lệ Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 2 Vietsub Full - Ngày 13/1/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Nhóc Vũ Phong, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Trinh Trinh Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Min Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 21 Vietsub Full - Ngày 25/5/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi, Lelinhk Timer: Thảo Trâm, Trần Mơ, Lê Minh Hằng, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 23 Vietsub Full - Ngày 8/6/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong, Hằng Bùi, Tran Truong Timer: Thảo Trâm, Myn, Giamy Nguyễn, Min, Nguyễn Thảo, Lê Minh Hằng Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 24 Vietsub Full Ngày 15/6/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Huệ Phạm, Nhóc Vũ Phong, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Tran Truong Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Mý, Giamy Nguyễn, Myn Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 8 Vietsub Full - Ngày 24/2/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Lelinhk, Huệ Phạm, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Mý, Xấu Gái, Nguyễn Thảo, Trần Nguyệt Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 16 Vietsub Full - Ngày 20/4/2018: Ngô Tuyền tích rời chương trình

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong, Hải Ngọc Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Mý, Xấu Gái, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 25 Vietsub Full - Ngày 22/6/2018

4209

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Hải Ngọc, Tran Truong Timer: Nga Vũ, Myn, Lê Minh Hằng, Nhật Lệ Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 48 - Ngày 30/11/2018

Translator: Khanh Anh, Tâm Băng, Tâm Subin, Huệ Phạm, Hồng Vinh, Hằng Khánh. Timer: Trần Nguyệt, Giamy Nguyễn, Châu Nguyệt, Thảo Trâm, Nguyễn Thảo S. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 40 Vietsub Full - Ngày 5/10/2018

Phụ đề video này được thưc hiện bởi kênh youtube Lầy Subteam. Translator: Hạnh Nguyễn, Hằng Khánh, Ánh Tuyết, Banana, Khanh Anh, Trần Khả Phụng, Kim Bình Eugene, Huệ Phạm . Timer: Myn, Giamy Nguyễn, Mý, Thảo Trâm, Trần Nguyệt, Hy Ann, Châu Nguyệt. Editor: Nhật Lệ. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 36 Vietsub Full - Ngày 7/9/2018

4209

Translator: Kim Bình Eugene, Huệ Phạm, Trần Mơ, Thạnh Anh, Hạnh Nguyễn, Tran Truong, Bảo Yến. Timer: Giamy Nguyễn, Mý, Myn, Ánh Tuyết, Min, Ling. Editor: Nhật Lệ, Ling, Ánh Tuyết. Encoder & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 1 Vietsub Full - Ngày 6/1/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi Timer: Thảo Trâm, Mý, Xấu Gái, Giamy Nguyễn, Min, Hy Ann Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 22 Vietsub Full - Ngày 1/6/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Huệ Phạm, Trần Mơ, Lelinhk Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Lê Minh Hằng, Nguyễn Thảo Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 20 Vietsub Full - Ngày 20/5/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Hằng Bùi Timer: Thảo Trâm, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Mơ, Lê Minh Hằng Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 17 Vietsub Full - Ngày 27/4/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Lelinhk Timer: Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Trần Nguyệt, Myn Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 15 Vietsub Full - Ngày 13/4/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Nhóc Vũ Phong, Hằng Bùi, Mỹ Liên, Lelinhk Timer: Kỳ Lạ, Nga Vũ, Giamy Nguyễn, Nguyễn Thảo, Trần Nguyệt Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 12 Vietsub Full - Ngày 24/3/2018

Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Hải Ngọc, Hằng Bùi, Mỹ Liên, Lelinhk, Tran Truong Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Xấu Gái, Giamy Nguyễn, Min, Nguyễn Thảo, Trần Nguyệt Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 10 Vietsub Full - Ngày 10/3/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Lelinhk, Mỹ Liên, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene Timer: Mý, Thảo Trâm, Nguyễn Thảo, Xuân Venus, Giamy Nguyễn Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 9 Vietsub Full - Ngày 3/3/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Janice Linh, Huệ Phạm, Hằng Bùi, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Mỹ Liên, Lelinhk Timer: Thảo Trâm, Nguyễn Thảo, Xuân Venus, Mý, Trần Nguyệt, Giamy Nguyễn, Min Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 5 Vietsub Full - Ngày 3/2/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Lệ Nhật, Trinh Trinh Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Mý, Xấu Gái, Giamy Nguyễn, Min, Hy Ann Editor & Encode: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 11 Vietsub Full - Ngày 17/3/3018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Hằng Bùi, Mỹ Liên, Lelinhk, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Kim Bình Eugene, Tran Truong Timer: Mý, Trần Nguyệt, Xuân Venus, Giamy Nguyễn Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ

Phi Thường Hoàn Mỹ 2018 Tập 13 Vietsub Full - Trần Hoằng Thần ra về - Ngày 31/3/2018

Fanpage chính thức của Lầy Subteam: Lầy Subteam Kênh youtube chính thức: Lầy Subteam Tham gia nhóm Phi thường hoàn mỹ - Lầy Subteam Phụ đề được thực hiện bởi Lầy Subteam Trans: Băng Tâm, Subin, Thạnh Anh, Janice Linh, Huệ Phạm, Đào Nguyệt Thanh, Tran Truong, Hải Ngọc, Hằng Bùi Timer: Thảo Trâm, Kỳ Lạ, Nga Vũ, Mý, Giamy Nguyễn, Min, Nguyễn Thảo, Trần Nguyệt, Lưu Khúc Nhi Kara: Trần Nguyệt Editor & Encode & Upload: Nhật Lệ, Kim Bình Eugene